Privacy Policy/AVG

UW PRIVACY

Op 25 mei 2018 treedt de wet algemene verordening gegevensbescherming- AVG- in werking. Wat houdt dit in: dat mensen meer mogelijkheden hebben om meer voor zichzelf op te komen bij verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Natuurgeneeskundige Praktijk Tinja dient zicht hier ook aan te houden. Het is noodzakelijk om sommige gegevens vast te leggen. Het vastleggen van gegevens kan eenmalig zijn en alleen voorafgaand aan een sessie maar soms ook langer omdat andere overheidsdiensten hierom vragen.

Wanneer u zich aanmeld voor een behandeling en/of informatie wilt inwinnen zal ik om uw naam, adres, (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres vragen. Mocht ik u gaan behandelen dan zal ik uw gegevens omtrent uw gezondheid vragen in de vorm van een anamnese. Daarnaast zal ik een dossier aanleggen dat aantekeningen bevat over uw gezondheidstoestand en gegevens over behandelingen. Deze gegevens dienen om de dienstverlening zo verantwoord mogelijk en/of administratieve afhandeling daarvan zo goed mogelijk te laten verlopen.
Bewaartermijn conform richtlijnen belastingdienst.

Maatregelen

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke-en medische gegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen om uw persoonsgegevens te beschermen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; dit houdt onder meer in dat betreffende gegevens om beveiligde servers van Natuurgeneeskundige Praktijk Tinja zijn opgeslagen.
  • Uw persoonsgegevens niet langer bewaar dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dossiers hebben een wettelijke verplichting bewaartermijn van 15 jaar, contactgegevens die niet leiden tot een afspraak worden direct vernietigd.
  • Als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke beroepsgeheim.
  • Nooit persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Denk hierbij aan systeembeheerder of boekhouding. Verder zal ik uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of ik daartoe verplicht wordt. Ik kan alleen persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Uw rechten

U mag mij altijd vragen om uw gegevens in te kijken, te corrigeren, en/of te verwijderen binnen de wettelijke gestelde eisen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

Natuurgeneeskundige Praktijk Tinja doet haar uiterste best te handelen in het belang van jouw als cliënt. Mijn prioriteit is in jouw belang, maar ik dien ook rekening te houden met de wetgeving.

Wil je weten wat ik met jouw gegevens doe?
Vraag, bel of mail mij.

 

Warme groet,

Anja Benschop