Sarcoïdose, ook wel ziekte van Besnier Boeck (Schaumann) genoemd, is meer dan honderd jaar geleden voor het eerst beschreven. Sarcoïdose komt weinig voor en kan zich op veel verschillende manier uiten. Tot nu toe is er geen medicijn 'tegen' sarcoïdose gevonden.

Read More: Wat is sarcoïdose

Iedere patiënt met sarcoïdose ervaart de ziekte anders. Bijna bij niemand verloopt het ziektebeeld hetzelfde. Op dit moment is het nog steeds moeilijk om de ziekte consequent onder controle te houden. Volgens mij kan een behandeling per arts verschillen. Zelf heb ik bij twee verschillende ziekenhuizen gelopen, en beide hadden toch een andere kijk op de behandeling van de sarcoïdose.

Read More: Sarcoïdose en massage

En dit verhaal ... is mijn verhaal!

Zomer 2007. Enorm druk op het werk, een aantal collega's op vakantie, ééntje langdurig ziek en twee die ontslag hadden genomen net voor de vakantie en waarvoor nog geen vervangers waren. Mijn vakantie laat nog even op zich wachten ... 

Read More: Sarcoïdose: mijn verhaal